Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2021

Vuoden 2021 toiminnassa kiinitetään edelleen huomiota veden laatuun ja kalakantoihin. Työtä jatketaan valuma-aluekunnostusten, taimenten ja rapujen elinolokunnostusten parissa. Tiedottamista pyritään lisäämään yhteistyökumppaneille ja alueen asukkaille. 

Wirtavesitiimi on aloittanut toimintansa ja sille on luotu oma toimintasuunnitelma.

ProHöytinen toimintasuunnitelma 2021

Wirtavesitiimi toimintasuunnitelma 2021