Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2020

Vuonna 2020 toiminnan painopiste on monipuolisesti kunnostuksissa. Vesistökunnostuksissa edetään mahdollisuuksien mukaan kartoituksessa ja suunnittelussa olevien pilottikohteiden toteutuksiin ja uusien kohteiden  mobilisointiin. Virtavesikunnostuksia laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Roskaretkiä jatketaan ja kehitetään.

Toimintasuunnitelma 2020 -PDF