Toimintasuunnitelma

Vuonna 2020 toiminnan painopiste on monipuolisesti kunnostuksissa. Vesistökunnostuksissa edetään mahdollisuuksien mukaan kartoituksessa ja suunnittelussa olevien pilottikohteiden toteutuksiin ja uusien kohteiden  mobilisointiin. Virtavesikunnostuksia laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Roskaretkiä jatketaan ja kehitetään.

Toimintasuunnitelma 2020 -PDF

 

Toiminnan painopiste vuonna 2018 on tavoitteissa:

Vedenlaatu ykkösluokkaa, Linnusto monipuolinen ja Pro Höytiäinen ry aktiivinen toimija ja rakentava kumppani työssä kestävän tulevaisuuden.

Toimintasuunnitelma 2018 -PDF

 

Toiminnan painopiste vuonna 2017 on tavoitteessa VI. Järvi tunnetaan paremmin, siitä tiedetään enemmän. 

Toimenpiteeksi Höytiäisen tunnettuutta ja järviyhdistyksen tavoitteita edistämään on valikoitunut Pitkin-poikin -uinti oheistapahtumineen. 

Uinti toteutetaan loppukesästä noin viikon aikana. Reitin etapeille on tarkoitus järjestää tapahtumia järveä koskevista teemoista. Hanke edellyttää vahvaa sitoutumista, suunnitelmallista varainhankintaa, monikanavaista tiedottamista ja tapahtumien tuottamista. 

Yhdistys hakee rahoitusta projektin toteuttamiseen. Alkuvuodesta luodaan toteutuksen tueksi organisaatio sekä tehdään varainhankinnan ja viestinnän suunnitelmat. Kevään ja alkukesän aikana sovitaan oheistapahtumista ja uimiseen liittyvistä järjestelyistä. Uimarina on yhdistyksen jäsen ja kesä-kontiolahtelainen, pääkaupungissa vaikuttava ravintoloitsija Petri Lukkarinen. 

Muita tavoitteita edistetään mahdollisuuksien mukaan.