Nälkävuosista vesibuustiin

Viimeisin suuri nälänhätä koettiin Suomessa ja Länsi-Euroopassa 150 vuotta sitten. Höytiäisen järvenlaskun tavoitteena vuonna 1859 oli nälän torjunta, heinämaiden saanti kasvavaa karjataloutta varten. Höytiäisen rantojen aktiivit ovat tässäkin ajassa valmiita toimimaan, nyt vesien tilan ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. 

Puntarikosken voimalaitoksen rakentamisella, metsäojituksilla ja maatalouden tehostumisella on ollut vaikutuksensa paitsi elintasoomme, myös Höytiäiseen. Julkisen vallankin tukemien toimien vaikutukset eivät aina ole olleet myönteisiä.

Näitä toimia on kuitenkin arvioitava ja ymmärrettävä siinä ajassa, jossa ihmiset ovat kulloinkin eläneet. Nyt vuonna 2017 pääministeri Juha Sipilän strategisen hallitusohjelman kärkihankkeen yhtenä toimenpiteenä on lisätä ravinteiden kierrätystä ja tehostaa toimia Itämeren ja vesien suojelemiseksi.  

Vaikka Höytiäinen on kokonaisuutena hyvässä tilassa, työtä veden tilan parantamiseksi on tehtävänä. Ilmastonmuutos ja lisääntyvä tieto haitallisista aineista aiheuttavat uusia haasteita.

Kansalaislähtöinen vesienhoitotyö on vahvassa nousussa ja uusia yhteisöjä vesiensuojelutyöhön perustetaan jatkuvasti. Lähivesien arvo ja tarve toimia niiden tilan parantamiseksi on ymmärretty laajalti. Rahoitusta kootaan. Talkoita järjestetään. Hankkeita ja tapahtumia suunnitellaan ja toteutetaan. Paremman vesien tilan eteen ollaan valmiita toimimaan. Vallitsee suoranainen innostus.

Vaikka julkisten varojen suuntaaminen vesienhoitoon on mittavaa, on paikallisten ihmisten, rannanomistajien, virkistyskäyttäjien ja muiden vesistä kiinnostuneiden ihmisten omaehtoinen työ kaikista tärkeintä. Pro Höytiäinen ry:n perustaminen syksyllä 2014 nosti Suomen 15. suurimman ja monella tavalla ainutlaatuisen järven näiltäkin osin sille kuuluvaan arvoonsa. Pro Höytiäinen on vielä nuori yhteisö, jolla on monipuolista ja korkeatasoista osaamista, hyvät verkostot ja tuoreita toimintamuotoja. 

Kesällä 2017 järjestetty Höytiäisen Poikkiuinti- ja tapahtumaviikko oli innovatiivinen ja uudenlainen idea viestintään ja kansalaistoiminnan aktivoimiseen. Ihmisten kiinnostus vesienhoitoon, ruokakulttuuriin ja extreme-liikuntaan yhdistettiin onnistuneesti. Pro Höytiäinen osoitti olevansa vahva toimija vesibuustimme toteuttamisessa. Toivotan kekseliästä tulevaisuutta pitkäjänteisessä työssä!

Ari Niiranen, ylijohtaja
Ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto