Pro Höytiäinen - miksi ?

Minulla on ilo asua Höytiäisen rannalla. Tyytyväinen Höytiäisen mökkiläinen ja kesäasukas olen ollut jo pidempään.    

Muutama vuosi sitten kävin keskustelun siitä, miten Höytiäinen vaikutti muuttuneen jo tänä lyhyenä aikana, kun mökkiläisestä oli tullut ranta-asukas. Tuumailuni sai vastakaikua. Mietittiin, voisiko asialle tehdä jotain, jos se muutos on oikeasti tottakin. Asiantuntijan toteamus, että silmämääräisestikin voi todeta järven rehevöityneen, laittoi asiaan vauhtia.

Yhdistystä kevään ja kesän 2014 kokoon juosseet Elsi Kauppinen ja Timo Tuononen tekivät varsin perusteellista työtä – haastattelivat laajan joukon sidosryhmiä, kävivät keskusteluja järven toimijoiden kanssa ja järjestivät ison keskustelutilaisuuden Huhmarissa. Tapaamiset ja tilaisuudet vain vahvistivat, että järviyhdistykselle on tilaus, Höytiäinen tarvitsee ystäviä. Perustamiskokous Pro Höytiäiselle oli Kontiolahdella 4.9.2014  

Hyvä pohjatyö on ollut hyvä lähtökohta yhdistykselle. Uusi toimija, järviyhdistys, oli jo ikään kuin tullut esitellyksi, nyt voitiin ryhtyä töihin.

Mihin töihin – sen hahmottaminen oli ensimmäisiä tehtäviä. Laajan ja kauaksikin kurkottavan toimintasuunnitelman myötä tulimme raapaisseeksi aika hyvin pintaa ja nopeasti selvisi, että veteen ja järveen liittyvien asioiden kirjo on valtava. Juuri niin valtava kuin haluamme ja joka tapauksessa valtava. Veden laadun ja järven tilan selvittäminen, vesistönkunnostustarpeiden kartoitus, turvallinen liikkuminen, kalasto, linnusto, virkistyskäyttömahdollisuudet - lukematon määrä erilaisia asioita, mahdollisuuksia.    

Ensimmäinen hallitus oli heti yksimielinen siitä, että vaikka järven hyvinvointi on kaiken lähtökohta, haluamme myös edistää ja monipuolistaa järven kestävää käyttöä. Uskomme, että parasta järven edun ajamista on saada ihmiset nauttimaan järvestä, huomaamaan sen arvon arjessa ja myös kauempana tulevaisuudessa. Kun itsestäänselvyydestä tulee erityistä ja arvokasta, on suunta oikea.  

Näihin ajatuksiin syntyivät myös yhdistyksen logo ja slogan: vedessä kertautuvat renkaat kuvaavat tehtäväkentän laajuutta ja moninaisuutta. "Pro Höytiäinen - laajempi kuin järvi" kertoo sanoin saman: ei vain vesi ja allas, vaan myös luonto ja ympäristö sen äärellä ja ihmiset, toimijatahot, joilla on yhteys järveen. Pro Höytiäinen haluaa olla alueensa edunajaja, kanava vaikuttaa ja tehdä järvilähtöistä aluekehittämistä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Järvi on yhteinen, tervetuloa mukaan.      

  

Kirsi Karhio

puheenjohtaja